An Phoblacht Podcast

Kevin Scannell | Mionteangacha agus an Teicneolaíocht Nua

July 15, 2021 An Phoblacht
An Phoblacht Podcast
Kevin Scannell | Mionteangacha agus an Teicneolaíocht Nua
Show Notes

Ollamh le Matamaitic agus Ríomheolaíocht é Dr. Kevin Scannell in Ollscoil San Louis (Missouri, Meiriceá). As Bostún ó thús dó, oibríonn Kevin i bpáirt le grúpaí ar fud na cruinne le hacmhainní ríomhaireachta a fhorbairt ar mhaithe lena dteanga dhúchais a úsáid ar líne. Tá suim ar leith ag Kevin sa nGaeilge agus sna teangacha Ceilteacha eile agus bhí lámh aige i bhforbairt leaganacha Gaeilge de roinnt mór-tháirgí ríomhaireachta cosúil le Mozilla Firefox, LibreOffice, Gmail, Twitter agus eile nach iad. Tá cuntas “Indigenous Tweets” ag Kevin ar Twitter arb í an chuspóir atá aige, mionteangacha agus teangacha dúchasacha a chur chun cinn ar líne.